Print

ESR 1 (University of Bielefeld) - Jakub Pospisil

ESR 2 (University of Oxford) - Ana Rita Faria

ESR 3 (University of Tromsø) - Nikhil Jayakumar

ESR 4 (Elvesys) - Alessandra Dellaquila

ESR 5 (University of Tromsø) - Jennifer Cauzzo

ESR 6 (University of Gothenburg) - Zofia Korczak

ESR 7 (Cherry Biotech) - Matteo Boninsegna

ESR 8 (University of Bielefeld) - Eva Arias Bravo

ESR 9 (Vrije Universiteit Brussel) - Lianne van Os

ESR 10 (LaVision BioTec) - Sara Kheireddine

ESR 11 (University of Bielefeld) - Cihang Kong

ESR 12 (University of Birmingham) - Pantelitsa Papakyriacou

ESR 13 (University of Tromsø) - Larissa Kruse

ESR 14 (University of Tromsø) - Karolina Szafranska